Barbara Wild, Museum Österreichische Galerie Schloß Belvedere, 1988 (--> Deutsche Version)
Magdalena, 1986/87
Tojástempera és olaj farostlemezen, 52 x 65 cm
Inv. Nr.7676
A m?vész által rendelkezésre bocsájtva


Benedetto Fellin 1956-ban Meranban egy mûvészházaspár gyermekeként született. A szülõk különválása után Grazban nõtt fel. 1972-ben Bécsbe költözött, ahol a Képzõmûvészeti Akadémiára járt, melyet 1986-ban Rudolf Hausner professzor mestertanítványaként fejezett be. B. Fellin már korán magáénak érezte a Bécsi Iskola fantasztikus realizmusát, melynek természetfeletti képvilágát saját, kezdettõl fogva erõsen vallásos tartalmú elképzeléseivel töltötte meg. Néhány Indiában és Tibetben tett utazás után végül a buddhista tant és annak misztikus megnyilvánulásait választotta fõ információs forrásául.

Akadémiai tanulmányai során Hausner mellett tökéletesen elsajátította az anyagi minõség aprólékos ábrázolását és a festékek zománcszerûen sima felvitelét.

Az 1988-ban alkotott "Magdalena" a bibliai téma egy nagyon személyes megközelítése, amely során a mûvész a címszereplõt szimbolikus jelentésû tárgyakkal teli kozmikus környezetbe helyezi. Ezen motívumok egynémelyikével újra és újra találkozunk Fellin képein, ilyen például a testnélküli, fátyollal borított szellemalak. Úgyszintén a koponya, mint az újtestamentumi Bûnbánó Magdolna hagyományos jelvénye és amely itt háromszorosan utal minden létezõ mulandóságára, a festõ állandó eszköztárához tartozik. A vallásos misztika alkalmazása egyrészrõl, másrészrõl a kissé elõtérbe állított tárgyi érzékiség ábrázolása - a festõi tudás mellett- egyaránt jellemzõ összetevõje mûvészi kifejezõeszközének.